Hoạt động

Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.