Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi tiêu hủy hơn 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-CQLTT ngày 07/5/2021 của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu.

          Sáng nay, ngày 20 tháng 5 năm 2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiêu hủy thuốc lá theo Kế hoạch số 93/KH-CQLTT. Hội đồng tiêu hủy thuốc lá của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tiêu hủy 6.019 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Đây là số thuốc lá ngoại nhập lậu do các Đội QLTT thuộc Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi tịch thu.

          Hội đồng đã thống nhất nội dung theo Kế hoạch là tiêu hủy (đốt) tại nhà máy rác xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc tại Quảng Ngãi.

          Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi cùng với đại diện các cơ quan chức năng và các sở ban ngành, gồm: Phòng PC 03 - Công an tỉnh Quảng Ngãi; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Y tế với sự chứng kiến của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT và các đơn vị báo, đài địa phương… tổ chức tiêu hủy 6.019 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại gồm Esse, Jet, Hero, Mond, Capri, Double Happines, Zhenlong, Shuangxi, Zouk, Caraven...bị tịch thu từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2020.

          Việc tổ chức tiêu hủy đảm bảo các điều kiện về xử lý tang vật theo đúng quy định của Pháp luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất, kinh doanh chân chính; đồng thời giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm./. 

Một số hình ảnh

Video tiêu hủy thuốc lá

Tạ Thị Thùy Sương
Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi