Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi ký kết Kế hoạch phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Quảng Ngãi

Căn cứ Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TCQLTT-TĐXDVN ngày 03/7/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, ngày 26/04/2021 Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi tổ chức buổi Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, lành mạnh hóa thị trường xăng dầu, các sản phẩm từ hóa dầu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng

          Tham dự Lễ ký kết, về phía Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Võ Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Đội, phòng chuyên môn. Về phía Công ty xăng dầu Quảng Ngãi có ông Nguyễn Hùng Hổ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi và các đồng chí trong ban lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Công ty.

          Tại Lễ ký kết, hai đơn vị thống nhất phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, các vi phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực xăng dầu; đẩy mạnh công tác hỗ trợ các điều kiện hoạt động quản lý nhà nước của lực lượng quản lý thị trường liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực xăng dầu; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hội nghị, hội thảo…

          Việc phối hợp hoạt động được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, trên cơ sở hoạt động của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm từ hóa dầu. Các hoạt động phối hợp đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên; tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm từ hóa dầu trên địa bàn tỉnh./.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết

Hoàng Thị Thanh Thủy
Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi