Nhìn lại chặng đường 03 năm hoạt động của Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Nhìn lại những khoảnh khắc, hoạt động phong trào của Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi từ khi được thành lập cho đến nay.

 

Video Nhìn lại chặng đường 03 năm hoạt động của Chi đoàn Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Quảng Ngãi

Huỳnh Thị Thu Hà
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi