Tin tức sự kiện

Các Đội QLTT tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, xử lý hàng cấm, hàng nhập lậu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, các Đội QLTT đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu kết hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.