Chi tiết văn bản

 Về việc phổ biến các Luật, Nghị Quyết được thông qua kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020

MENU VĂN BẢN