Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người kinh doanh, người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tuyên truyền bằng hình thức treo băng...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-BCT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường; Công văn số 2559/TCQLTT-TTKT...

Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09-11

Ngày 9/11 là một dấu mốc lịch sử của Pháp luật Việt Nam, là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua năm 1946 và chính thức được cụ thể hóa trong Luật Phổ...

Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền các quy định trong kinh doanh rượu, bia, thuốc lá và các mức xử phạt VPHC tương ứng với từng hành vi

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 được ban hành tại Quyết định số 20/QĐ-QLTTQNG ngày 28/02/2023. Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã biên soạn và phát hành...

Phụ nữ Quản lý thị trường Quảng Ngãi hân hoan chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)

Trong những năm qua, nối tiếp truyền thống của Người Phụ nữ Việt Nam luôn kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động, sáng tạo, thông minh, Phụ nữ Quản lý thị trường Quảng Ngãi đã và đang từng bước...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

 • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
 • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
 • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
 • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0913405227