Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 2 tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thị trường và dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội.

Ngày 07/7/2021 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời Đội QLTT số 2 triển khai các công tác chỉ đạo của lãnh đạo Cục tại công văn số 153/CQLTT-NVTH ngày 30/6/2021 và công văn số 161/CQLTT-NVTH ngày 08/7/2021.