Văn bản chỉ đạo điều hành

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
12//TB-CQLTT
11-06-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
85/CQLTT-TCHC
29-04-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
65/KL-CQLTT
07-04-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
34/QĐ-CQLTT
02-04-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
53/TB-CQLTT
23-03-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
155/QĐ-CQLTT
28-12-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
141/QĐ-CQLTT
15-12-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
3061/QĐ-BCT
23-11-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về Tải về
9
259/TB-CQLTT
23-11-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
210/KL-CQLTT
06-10-2020
Thông tin nhanh văn bản
( Tổng số : 22 văn bản)

MENU VĂN BẢN