Các Đội QLTT tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, xử lý hàng cấm, hàng nhập lậu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, các Đội QLTT đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu kết hợp với...

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đội QLTT số 2 đã thực hiện nhiệm...

Thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)

Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)

ĐỘI QLTT SỐ 2 - CỤC QLTT QUẢNG NGÃI: Hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hiệu quả công tác phối hợp của Đội QLTT số 2 với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh 45 hộp bánh kẹo nhập lậu, xử lý vi phạm hành chính với số tiền 6.000.000 đồng

Thực hiện Công văn số 454/TCQLTT-CNV ngày 15/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

  • 0945 131 911