QLTT QUẢNG NGÃI

Công bố quyết định
22/02/2019

Hình về Quý I
28/03/2019

Tổng kết năm 2018
28/02/2019

Tổng kết năm 2018

Lễ Công bố thành lập các tổ chức đoàn thể
22/03/2019

Lễ Công bố thành lập các tổ chức đoàn thể

Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019
28/01/2019

Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019

làm việc UBND các huyện, thành phố
26/01/2019

làm việc UBND các huyện, thành phố

Bản chỉ đạo 389
28/01/2019

Kiện toàn Ban chỉ đạo 389

Thuốc lá điếu nhập lậu
30/01/2019

Thuốc lá điếu nhập lậu

Hình quần áo đội 2
26/04/2019

Đá bóng của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi
06/05/2019

Đá bóng của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi
06/05/2019

Đá bóng của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi
06/05/2019

Hình hàng lậu Đội 1
15/05/2019

Hình hành tím Đội 4
17/05/2019

Hình ATTP của Cục
27/05/2019

Hàng lậu Đội 5
04/06/2019

Hàng lậu Đội 5

Hình công bố quyết định
13/06/2019

Hình công bố quyết định
13/06/2019

Hình tập huấn
13/06/2019

Hình tập huấn
14/06/2019

Hình hội chợ Sông Trà
18/06/2019

Album được xem nhiều nhất