Hoạt động

Hoạt động của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

An toàn thực phẩm (ATTP) luôn là một vấn nạn được mọi người quan tâm trong sinh hoạt đời sống xã hội hằng ngày, cũng như được bàn luận trong các diễn đàn và đã được cụ thể hóa thành luật ATTP, những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để điều chỉnh trong lĩnh vực này.