Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bưu điện tỉnh kết nối tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Ngày 13/6/2021, Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ 13 tấn vải thiều Bắc Giang. Đây là chương trình không lợi nhuận, kết nối góp phần chia sẻ những khó khăn trong việc tiêu thụ vải thiều với nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.