Đội QLTT số 3-Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”

Hưởng ứng Phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, Đội QLTT số 3 tham dự Hội nghị công nhận biểu dương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 được tổ chức tại UBND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, toàn bộ công chức, người lao động Đội QLTT số 3 đã thực hiện nghiêm túc các tiêu chí thông qua các hoạt động cụ thể như:  Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh, đoàn kết nội bộ, thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, gìn giữ vệ sinh cơ quan, đơn vị sạch đẹp; cải thiện điều kiện môi trường làm việc, văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc… Chính vì thế, trong những năm qua, Đội QLTT số 3 đã được UBND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” trong 5 năm liên tiếp.

          Trên cơ sở đó, để làm nền tảng cho những năm tiếp theo, ngoài nhiệm vụ chính trị là kiểm tra, kiểm soát thị trường chống kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, đồng thời Đội tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các phong trào đến toàn bộ công chức, người lao động trong cơ quan; chủ động đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện, kết hợp với các nội dung, tiêu chí xây dựng phong trào “đạt chuẩn văn hóa” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Xanh-sạch- đẹp, an toàn vệ sinh lao động”… góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Nguyễn Xuân Thắng
Đội QLTT Số 3