Hội Cựu Chiến binh Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp ký giao ước thi đua năm 2021.

Chiều ngày 22/12/2020, Hội Cựu Chiến binh Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020)

Đến dự buổi Hội nghị có sự tham gia của Đảng ủy Cục; Lãnh đạo Cục; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo các Đội QLTT; đại diện Công đoàn; đại diện Đoàn thanh niên và toàn thể hội viên cựu chiến binh thuộc Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Tấn Ảnh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cục thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2020, đề ra chương trình công tác năm 2021.

Trong năm 2020, Hội CCB Cục đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Hội, tham gia đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chương trình, kế hoạch do Cục QLTT phát động.

        

            (Đồng chí Ngô Tấn Ảnh - Chủ tịch hội Cựu chiến binh thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2020)

Các hội viên Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nhân dân nâng cao năng lực lãnh đạo tính chiến đấu của tổ chức hội, thực hiện có chất lượng hiệu quả chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ sở, chính quyền; tham gia học tập và chấp hành tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên Cựu chiến binh; chủ động tham mưu cho Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở, phối hợp với người đứng đầu cơ quan đơn vị, đoàn thể, thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về hậu phương quân đội và tham gia thực hiện có chất lượng, hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động đền ơn, đáp nghĩa và các phong trào khác do cấp trên phát động, đóng góp quỹ tình thương, quỹ vì người nghèo, tham gia tổ chức các phong trào chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày 06/12/1989- 16/12/2021.

Tại buổi Hội nghị, đồng chí Võ Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy Cục và đồng thời là hội viên, Phó Chủ tịch Hội CCB Cục đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của Hội CCB Cục trong năm qua. Qua đó đồng chí nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng, động viên kịp thời để giữ vững và phát triển phong trào thi đua sôi nổi trong thời gian đến.  

             

  (Hình ảnh: Đồng chí Võ Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội CCB phát biểu)

Đồng chí Ngô Tấn Ảnh - Chủ tịch Hội CCB Cục tiếp thu ý kiến của Đảng ủy Cục; qua đó sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, thực hiện hoàn thành tốt  các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021 để làm nền tảng triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động nội dung thi đua năm 2021 ký giao ước thi đua../