Văn bản pháp luật

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
85/CQLTT-TCHC
29-04-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
181/KL-CQLTT
15-08-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
169/TB-CQLTT
04-08-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
161/TB-CQLTT
28-07-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
120/KL-CQLTT
03-06-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
113/TB-CQLTT
29-05-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
490/BCT-PC
20-01-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
8
01A/QĐ-CQLTT
16-01-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
6920/BCT-TTB
18-09-2019
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 9 văn bản)

MENU VĂN BẢN